Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΑΚΡΑΤΟΣ

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνία:
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη, Ελλάς
Διεύθυνση Ταχυμεταφορών: 67100 Κιμμέρια, Ξάνθη, Ελλάς
Τηλέφωνο: 25410-79393
Fax: 25410-79393
e-mail: cakratos@yahoo.gr

 

 

Σύντομα Βιογραφικά ΣτοιχείαΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία Γέννησης: 30 Ιανουαρίου 1980
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
Υπηκοότητα: Ελληνική

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

 • Νοέμβριος 2002: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βαθμός Διπλώματος 8,47/10, Σειρά Αποφοίτησης 3ος από 32.
 • Δεκέμβριος 2002: Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Θέμα: «Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Σχεδιασμού Τεχνητών Υγροβιότοπων Υπόγειας Ροής με Χρήση Πιλοτικών Μονάδων», Ορισμός θέματος: 21 Μαρτίου 2003).
 • Ιούνιος 2006: Αναγόρευση σε Διδάκτορα

Ξένες Γλώσσες:

 • Ιούνιος 2003: Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge)
 • Μάρτιος 2003: Certificate of Proficiency in English (University of Michigan)
 • Ιούνιος 1995: First Certificate in English (University of Cambridge)
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Υποτροφίες και ΒραβείαΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Υπότροφος της Εργατικής Εστίας 1999 και 2000 (κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 2001 (κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
 • Υπότροφος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2002 (κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
 • Υπότροφος της εταιρίας REVOIL κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 (κατά την διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής)
 • Υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 (κατά την διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής)
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Συμμετοχή σε Διεθνή ΣυνέδριαΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Ιούνιος 2001: Ecological Protection of the Planet Earth I, June 5-8 2001, Xanthi Greece.
 • Ιούλιος 2002: Protection and Restoration of the Environment VI, July 1-5, Skiathos Island, Greece (με παρουσίαση εργασίας).
 • Απρίλιος 2003: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 2 - 5 Απριλίου 2003, Θεσσαλονίκη (με παρουσίαση εργασίας).
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Επαγγελματική και Ερευνητική ΕμπειρίαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οργάνωση Συνεδρίων:

 • Ιούνιος 2001: Γραμματειακή Υποστήριξη στο Διεθνές Συνέδριο Ecological Protection of the Planet Earth I, June 5-8 2001, Xanthi Greece.
 • Σεπτέμβριος 2002: Γραμματειακή Υποστήριξη στο 7ο Συμπόσιο Χειρουργικής Χοληφόρων, Παγκρέατος και Ήπατος, 19-21 Σεπτεμβρίου, Αλεξανδρούπολη.

Συμμετοχή σε Ερευνητικές Δραστηριότητες και Προγράμματα:

 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων σχεδιασμού τεχνητών υγροβιότοπων υπόγειας ροής με χρήση πιλοτικών μονάδων (διδακτορική διατριβή).
 • Μελέτη μεταβολής παροχών, αλατότητας και συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα, Ν. Καβάλας.
 • Μελέτη μεταβολής παροχών, αλατότητας και συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων στη Λιμνοθάλασσα Ερατεινό, Ν. Καβάλας.
 • Μελέτη αλμυρής σφήνας στην εκβολή του Ποταμού Στρυμόνα.
 • Μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας απορροής ομβριών στην πόλη της Ξάνθης.
 • Ποιοτική ανάλυση βρόχινου νερού στην Ξάνθη με σκοπό την συλλογή και επαναχρησιμοποίηση.
 • Σχεδιασμός τεχνητού υγροβιοτόπου για απομάκρυνση φωσφόρου και αζώτου από αρδευτικό κανάλι στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα.
 • Συμμετοχή, με σύμβαση εργασίας, στο προπτυχιακό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με τίτλο «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» από 1/9/2003 έως 31/8/2005
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

ΔημοσιεύσειςΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Διεθνή Περιοδικά:

1. G.K. Sylaios, V.A. Tsihrintzis, C. Akratos and K. Haralambidou. (2003). Monitoring and Analysis of Water, Salt and Nutrient Fluxes at the Mouth of a Lagoon, Water, Air and Soil Pollution - Focus (accepted, in press).

2. G.K. Sylaios, V.A. Tsihrintzis, C. Akratos, A. Tsikliras and K. Haralambidou. (2003). Residual Currents and Fluxes through the Mouth of Vassova Lagoon, Mediterranean Marine Science (accepted, in press).

3. G.K. Sylaios, V.A. Tsihrintzis, C. Akratos, A. Tsikliras and K. Haralambidou. (2003). Exchange Dynamics through the Mouth of a Coastal Lagoon, Journal of Marine Environmental Engineering (submitted).

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση:

1. Ch. Akratos and V.A.Tsihrintzis (2004). Pilot Scale Constructed Wetlands for Wastewater Treatment Studies, Proceedings Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment VII, June 28 - July 1, Myconos Island, Greece.

2. Ch. Akratos, Georgoula Z. and V.A.Tsihrintzis (2004). Characterization of Urban Stormwater Runoff Quality in Xanthi, Greece, Proceedings Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment VII, June 28 - July 1, Myconos Island, Greece.

3. G.K. Sylaios, V.A. Tsihrintzis, C. Akratos and K. Haralambidou. (2002). Monitoring and Analysis of Water, Salt and Nutrient Fluxes at the Mouth of a Lagoon, Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment VI, July 1-5, Skiathos Island, Greece, pp. 435-442.

4. G.K. Sylaios, V.A. Tsihrintzis, C. Akratos, A. Tsikliras and K. Haralambidou. (2002). Exchange Dynamics through the Mouth of a Coastal Lagoon, 1st Scientific Conference "Oceanographical Aspects for a Sustainable Mediterranean", Hellenic Oceanographers Association and European Federation of Marine Science and Technology Societies, 27-29 September, Athens, Greece, in CD-Rom #M13.

5. K. Χαραλαμπίδου, Γ. Συλαίος, Β.Α. Τσιχριντζής, Χ. Ακράτος. (2003). Πρόγραμμα Παρακολούθησης για τη Μελέτη και Διαχείριση της Εκβολής του Ποταμού Στρυμόνα, Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 513-520.

Ερευνητικές και Τεχνικές Εκθέσεις:

1. Χρ. Ακράτος. (2002). Μελέτη Μεταβoλής Παρoχών, Αλατότητας και Συγκεντρώσεων Θρεπτικών Αλάτων κατά τη Διάρκεια Χαρακτηριστικών Παλιρρoιακών Κύκλων στη Λιμνoθάλασσα Βάσσoβα, Διπλωματική Εργασία για το Δίπλωμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σεπτέμβριος.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου