ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ, Λέκτορας

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνία:
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη, Ελλάς
Διεύθυνση Ταχυμεταφορών: 67100 Κιμμέρια, Ξάνθη, Ελλάς
Τηλέφωνο: 25410-79393
Fax: 25410-79393
e-mail: ggkikas1@otenet.gr

 

 

Σύντομα Βιογραφικά ΣτοιχείαΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος γέννησης: 1956
Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

 • Πτυχιούχος Χημικός, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979
 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, 1996
 • Διδακτορικό: Εργαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τομέας Υδραυλικών Έργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, Μάιος 2002.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Επαγγελματική και Ερευνητική ΕμπειρίαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Καθηγητής Χημείας, Υποδιευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • Ερευνητής στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Διδάσκων με σύμβαση με το Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Υδραυλική, υδρολογικά μοντέλα, διαχείριση ποιότητας απορροής αστικών και αγροτικών περιοχών, μη σημειακή ρύπανση, διαχείριση υδατικών πόρων.
 • Ποτάμια υδραυλική, διάβρωση/απόθεση/υποσκαφή, μοντέλα μεταφοράς φερτών.
 • Περιβαλλοντική υδραυλική, υδροδυναμικά μοντέλα επιφανειακών και παρακτίων υδάτων, μοντέλα ποιότητας νερού επιφανειακών υδάτων.
 • Εφαρμογές υπολογιστών, μαθηματικά μοντέλα.
 • Μετρήσεις πεδίου, χημικές / βιολογικές αναλύσεις στο εργαστήριο.
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

ΔημοσιεύσειςΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (με Κριτές-Refereed Publications):

1. Γ. Γκίκας, Τ. Γιαννακοπούλου και Β.Α. Τσιχριντζής. (1999). Σχεδιασμός Δειγματoληψίας για τηv Μελέτη Διαχείρισης τoυ Οικoσυστήματoς της Βιστωvίδας, Πρακτικά 4oυ Εθvικoύ Συvεδρίoυ «Διαχείριση Υδατικώv Πόρωv στις Ευαίσθητες Περιoχές τoυ Ελλαδικoύ Χώρoυ», Ελληvική Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικώv Πόρωv - ΕΕΔΥΠ), Βόλος, 17-19 Ιουνίου, σελ. 254-261.

2. G. Gikas, T. Yiannakopoulou, V.A. Tsihrintzis. (1999). Design and Application of a Data Collection Program for Model Validation for Vistonis Lagoon in Greece. Proceedings of the 3rd International Symposium on Ecohydraulics (CD-rom), July 13-16, Salt Lake City, Utah, 9p.

3. G.D. Gikas, T. Yiannakopoulou and V.A. Tsihrintzis. (2000). A Mathematical Model for Assessing Non point Source Pollution Loadings to a Lagoon and Testing Remediation Measures, Proceedings of the International Conference Restoration and Protection of the Environment V, July 2 6, Thassos Island, Greece, pp. 227-234.

4. G.D. Gikas, T. Yiannakopoulou, and V.A. Tsihrintzis. (2000). Phosphorus Loading Assessment to Vistonis Lagoon in N. Greece, Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Pollution, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, August 28 September 1, Thessaloniki, Greece, pp. 142-148.

5. G.D. Gikas, T. Yiannakopoulou, V.A. Tsihrintzis. (2002). Non-Point Source Pollution Modeling for Assessing Impacts to a Lagoon, 5th International Conference "Water Resources Management in the Era of Transition", September 4-8, Athens, Greece, pp. 438-448.

Ερευνητικές και Τεχνικές Εκθέσεις:

1. Γ. Γκίκας (2002). Μελέτη του Υδατικού Οικοσυστήματος της Βιστωνίδας. (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Δ.Π.Θ., 446 σελίδες).

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου