ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνία:
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη, Ελλάς
Διεύθυνση Ταχυμεταφορών: 67100 Κιμμέρια, Ξάνθη, Ελλάς
Τηλέφωνο: 25410-79393
Fax: 25410-79393
e-mail: dimarkoy@otenet.gr

 

 

Σύντομα Βιογραφικά ΣτοιχείαΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία Γέννησης: 23-5-1977
Διεύθυνση Κατοικίας: Μεσολακκιά, Δήμος Αμφίπολης, Σέρρες, Τ.Κ. 62041
Διεύθυνση Εργασίας: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Νέα Πέραμος, Καβάλα, Τ.Κ. 64007
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Ξένες Γλώσσες: Αγγλική, Πτυχίο FCE of Cambridge (Lower)

Σπουδές

31/10/2000: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Βαθμός: 7,51

2003: Μεταπτυχιακός φοιτητής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος Υδραυλικής Μηχανικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με κατεύθυνση 'Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον'.

2003: Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Συνθήκες απελευθέρωσης φωσφόρου και αζώτου από ιζήματα ευτροφικής λιμνοθάλασσας στην υδάτινη στήλη και ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης».

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής περιλαμβάνουν εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας, αναλύσεις αζώτου και φωσφόρου στο νερό και το ίζημα λιμνών και λιμνοθαλασσών, εργαστηριακή προσομοίωση του φυσικού συστήματος ίζημα-στήλη νερού και εργαστηριακή δοκιμή κατάλληλων τεχνικών για την αποκατάσταση της ρύπανσης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Επαγγελματική και Ερευνητική ΕμπειρίαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1/1/2003 ως σήμερα: Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).
Συμμετοχή στα Ερευνητικά Προγράμματα LIFE-NESTOS, ΒΙΠΕΚ, ANREC. Εκτέλεση δειγματοληψιών με ερευνητικά οχήματα και σκάφη, ανάλυση θρεπτικών αλάτων και βαρέων μετάλλων στο νερό και το ίζημα, επεξεργασία στοιχείων, συγγραφή εκθέσεων και επιστημονικών εργασιών. Σύνταξη τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών.

25/4/2001 ως 9/7/2002: Χειριστής-συντηρητής βιολογικού σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΚΕΔΑ Σκοτίνας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας στην Πολεμική Αεροπορία.
Επίβλεψη και συντήρηση του συστήματος (ταχύτητα καθίζησης, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα) καθώς και διενέργεια αναλύσεων για τη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, θρεπτικά άλατα στην είσοδο και την έξοδό του). Έναρξη λειτουργίας του συστήματος με προσθήκη μικροοργανισμών.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

ΔημοσιεύσειςΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων και Περιοδικά:

Απρίλιος 2003: Δ. Α. Μάρκου και Β. Α. Τσιχριντζής (2003). Σύγκριση Διαφόρων Φυσικών Συστημάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, σελ. 521-528, 2-5 Απριλίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Μάρτιος 2004: Γ. Συλαίος, Ν. Σταμάτης, Ν. Καμίδης και Δ.Μάρκου, Παρακολούθηση ποιότητας νερού και ιζήματος στον Κόλπο Καβάλας, Τριμηνιαία Έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Τεύχος 15, σελ. 5-7.

Απρίλιος 2004 Δ. Μάρκου, Μ. Καραλιολίδου, Γ. Συλαίος και Β. Τσιχριντζής, Χρήση Τριών Μαθηματικών Ομοιωμάτων για τον Προσδιορισμό της Ρύπανσης σε Ημίκλειστο Κόλπο, 5ο Συνέδριο ΕΕΔΥΠ, Ξάνθη, Απρίλιος 2005 (σε κρίση).

Μελέτες:

Σεπτέμβριος 2004: Γ. Συλαίος, Εμ. Κουτράκης και Δ. Μάρκου, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή προβόλου στη θέση εκβολής τάφρου Τ4 Δήμου Κεραμωτής Νομού Καβάλας.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Αύγουστος 2004: Γ. Συλαίος, Εμ. Κουτράκης και Δ. Μάρκου, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή πλωτών νησίδων φωλιάσματος-κουρνιάσματος στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα του Νέστου.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Ιούλιος 2004: Οριστική Μελέτη για την επανασύνδεση και επαναπλημμύρα του Παλαιού Παραποτάμου Νέστου.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Μάιος 2004: Γ. Συλαίος, Εμ. Κουτράκης και Δ. Μάρκου, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επανασύνδεση και τον επαναπλημμυρισμό των παλαιών παραποτάμων του ποταμού Νέστου.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Σεπτέμβριος 2003: Γ. Συλαίος και Δ. Μάρκου, Τεχνική και Οικονομική Μελέτη για την κατασκευή προβόλου στη θέση εκβολής τάφρου Τ4 Δήμου Κεραμωτής Νομού Καβάλας.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Τεχνικές Εκθέσεις:

Ιούνιος 2004: Τεχνικές και Επιστημονικές Προδιαγραφές για την επανασύνδεση και επαναπλημμύρα του Παλαιού Παραποτάμου Νέστου.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Οκτώβριος 2003: Γ. Συλαίος, Ν. Σταμάτης, Ν. Καμίδης, Π. Πηγαδά, Δ. Μάρκου και Δ. Στεργίου, Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου για το Πρόγραμμα 'Επεξεργασία και Αξιολόγηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στο Νομό Καβάλας'
Πρόγραμμα ΒΙΠΕΚ, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Ιούλιος 2003: Γ. Συλαίος, Π. Πηγαδά, Ν. Καμίδης και Δ. Μάρκου, Συλλογή δεδομένων πεδίου και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα Έργα διαχείρισης οικοτόπων και προστασίας αρπακτικών πτηνών στο δέλτα και τα στενά του ποταμού Νέστου.
Πρόγραμμα LIFE - NATURE, ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Γνώσεις Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Προγράμματα:
 • Windows
 • MS Office
 • Internet
 • Fortran
 • AUTOCAD
 • SURFER
  Μοντέλα:
 • CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System)
 • EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code)
 • HSPF (Hydrologiacal Simulation Program- Fortran)
 • SWMM (Storm Water Management Model)
 • VISJET (Visual jet)
 • VPLUMES (Visual Plumes)
 • WASP (Water quality Analysis Simulation Program)
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Συμμετοχή σε ΣυλλόγουςΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος (38055 - 18508/02).

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου