ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνία:
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη, Ελλάς
Διεύθυνση Ταχυμεταφορών: 67100 Κιμμέρια, Ξάνθη, Ελλάς
Τηλέφωνο: 25410-79393
Fax: 25410-79393
e-mail: xpetalas@env.duth.gr

 

 

Σύντομα Βιογραφικά ΣτοιχείαΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος και χρονολογία γέννησης: Μεσιά Ν. Καβάλας, 12 Μαρτίου 1953.
Υπηκοότητα: Ελληνική.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Απρίλιος 1983 - Οκτώβριος 1984, στο Μηχανικό του Στρατού Ξηράς.
Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος με ένα παιδί.

Σπουδές

Βασικές γυμνασιακές: Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας.

Πανεπιστημιακές σπουδές: Τμήμα Φυσιογνωσίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 1971 - Ιούνιος 1975. Πτυχίο Φυσιογνωσίας με βαθμό 6.81 "λίαν καλώς", Νοέμβριος 1976.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Master of Science στην Ορυκτολογία και Πετρολογία με τίτλο της μεταπτυχιακής εργασίας "Sedimentary petrology of Orsa sandstone, Central Sweden" (Ιζηματογενής Πετρολογία του Ψαμμίτη της Orsa στην Κεντρική Σουηδία).

Στις 4 Ιουλίου του 1997 υποστήριξα με επιτυχία την διδακτορική μου διατριβή με θέμα: "Ανάλυση υδροφόρων συστημάτων στο ετερογενές και παράκτιο πεδίο Ν. Ροδόπης" ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ειδικών στο θέμα αυτό. Στις 17/1/1998, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ανακήρυξε διδάκτορα με βαθμό "άριστα".

Από την 8η Ιανουαρίου του 2002 υπηρετώ ως λέκτορας με αντικείμενο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Ξένες γλώσσες:

Γνωρίζω πολύ καλά τη Σουηδική και Αγγλική και στοιχειωδώς τη Γαλλική γλώσσα.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων.
  • Αλληλεπίδραση και συνδυασμένη χρήση υπόγειων και επιφανειακών νερών - Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία - Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών - Τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών με υποβαθμισμένα σε ποιότητα νερά.
  • Προσέγγιση του φαινομένου της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφορείς - Μέθοδοι παρεμπόδισης της θαλάσσιας διείσδυσης.
  • Προσομοίωση των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων με τη χρήση μοντέλων ροής, μεταφοράς και βελτιστοποίησης.
  • Πρόβλεψη της ζήτησης σε νερό και Οικονομικοί μηχανισμοί για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

 

Επαγγελματική ΕμπειρίαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Φεβρουάριο του 1986 προσλήφθηκα στο Ερευνητικό Κέντρο ΚΕΠΕ (Κέντρο προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ως Νομαρχιακό Στέλεχος με κύρια ενασχόληση τη σύνταξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και με ιδιαίτερο αντικείμενο την αξιοποίηση των φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδατικών πόρων). Η ενασχόλησή μου στο ΚΕΠΕ αφορούσε τις περιοχές των Νομών Έβρου και Ροδόπης. Τον Αύγουστο του 1988 έγινε μετάταξή μου από το ΚΕΠΕ στο ΥΠΕΘΟ και συνέχισα να εργάζομαι με το ίδιο αντικείμενο στη Νομαρχία Ξάνθης μέχρι το τέλος του 1990.

Κατά το διάστημα 1991-1992 αποσπάστηκα στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Ξάνθης όπου ήμουν υπεύθυνος μεταξύ των άλλων για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών στο νομό (επιφανειακών και υπόγειων) καθώς και του προγράμματος συλλογής και επεξεργασίας υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε μετρήσεις παροχών στα κυριότερα υδρορρεύματα του Νομού Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του Νέστου ποταμού) και σε διάφορα σημεία τους. Επίσης συμπεριλαμβάνονταν η παρακολούθηση της πορείας του υπόγειου υδατικού δυναμικού του Νομού, η επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων κτλ.

Από τον Φεβρουάριο του 1993 μέχρι τον Ιούνιο του 1994 αποσπάσθηκα στην Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής) όπου και προσέφερα της υπηρεσίες μου.

Από τον Αύγουστο του 1997 μέχρι την 7η Ιανουαρίου του 2002 υπηρέτησα στο Δ.Π.Θ. - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου κατά το πρώτο έτος προσέφερα τις υπηρεσίες μου στα μαθήματα Περιβαλλοντική Γεωλογία και Υδρογεωλογία (οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων, ασκήσεις εκπαιδευτικές εκδρομές κ.τ.λ.). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 μου ανετέθη από το Τμήμα η οργάνωση και αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 1999 είχα επί πλέον μαζί με τον Αναπλ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντή την συνεπικουρία των μαθημάτων Περιβαλλοντική Γεωλογία και Υδρογεωλογία.

Κατά το διάστημα της απόσπασής μου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ, της συνεργασίας μου με το ΔΠΘ καθώς και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής συμμετείχα ενεργά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και ασκήσεων όπως και στην καθοδήγηση πολυάριθμων διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντή.

Το 1997 συμμετείχα ενεργά μαζί με τον Αναπλ. Καθ. κ. Γ. Ξειδάκη στην καθοδήγηση εκπόνησης της διατριβής για Μaster με θέμα ''An assessment of groundwater quality and quantity in the region of Drama, Northern Greece'' του βρετανού φοιτητή του University of Durham, Ben Furlong ο οποίος ήλθε στο Δ.Π.Θ. στα πλαίσια του E.R.A.S.M.U.S.

Επισκέψεις επιστημονικής συνεργασίας:

Α. International Institute for Geothermal Research στην Pisa Ιταλίας, σε θέματα διάκρισης των πηγών ρύπανσης των υπόγειων νερών της παράκτιας περιοχής της Θράκης με ισοτοπικές αναλύσεις.

Β. ISMES (Δημόσιο Ερευνητικό Ινστιτούτο σε θέματα υδραυλικής και υπόγειων νερών) στην PERGAMO της Ιταλίας, για ενημέρωση στα σύγχρονα συστήματα ελέγχου της ποιότητας των υπόγειων νερών.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Ακαδημαϊκή Διδακτική ΕμπειρίαΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διδακτική εμπειρία:

Κατά το διάστημα της απόσπασής μου και της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής στον Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών συνεπικούρησα στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών όπως και την προετοιμασία και διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων στα εξής μαθήματα του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Δ.Π.Θ.:

  • Τεχνική Γεωλογία Ι - Γεωλογία Μηχανικού, υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., με διδάσκοντες τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Διαμαντή και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Ξειδάκη.
  • Υπόγεια Νερά - Προέλευση - Ανάπτυξη, κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 μέχρι σήμερα (1998), με διδάσκοντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Διαμαντή.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 διδάσκω το μάθημα Διαχείριση Υδατικών Πόρων του 7 και 8ου εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.
Και από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και τα μαθήματα: Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Επιχειρησιακή Έρευνα.

Σεμινάρια - διαλέξεις:

Τον Ιανουάριο του 1999 έδωσα δίδαξα σε σεμινάρια επιμόρφωσης της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, σε ομάδες νέων μηχανικών που επρόκειτο να στελεχώσουν τους νέους Δήμους (σχέδιο Καποδίστρια) στους Νομούς Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Υδραυλική Περιβάλλοντος" του Μεταπτυχιακού Τμήματος "Υδραυλική Μηχανική" του Τομέα Υδραυλικής Μηχανικής του Δ.Π.Θ. είχα δίωρη διδασκαλία με θέμα τη «θαλάσσια διείσδυση σε υπόγειους υδροφορείς και τις επιπτώσεις της».

Επίσης κατά καιρούς έλαβα μέρος σε διάφορα σεμινάρια των ΤΕΔΚ, ΕΕΤΑΑ για την επιμόρφωση είτε αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε ανέργων επιστημόνων.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Συγγραφικό ΈργοΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχω συγγράψει βιβλία για το μάθημα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του 7ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας του 1ου εξαμήνου και για το μάθημα της Υδρογεωλογίας του 4ου εξαμήνου σπουδών.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

 

Συμμετοχή σε ΣυνέδριαΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1. 3ο Επιστημονικό Γεωλογικό Συνέδριο, Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Αθήνα 1986.

2. 1ο Διεθνές Συνέδριο για τα Θερμομεταλλικά νερά. Θεσ/νίκη 1985.

3. 4th International symposium of MESAEP on «Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region», Kavala - Greece 1987.

4. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΥΕ . Θεσ/νίκη, 1987.

5. 4ο Γεωλογικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελ. Γεωλ. Εταιρίας, Αθήνα 1988.

6. 5ο Γεωλογικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελ. Γεωλ.Εταιρίας, Θεσ/νίκη 1990.

7. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΥΕ .Λάρισα 1992.

8. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδρογεωλογίας, Πάτρα 1993.

9. 7ο Γεωλογικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Θεσ/νίκη 1994.

10. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδρογεωλογίας, Ηράκλειο 1995.

11. Διεθνές Συνέδριο ΤΕΕ «Διαχείριση υδατικών πόρων», Λάρισα 1996.

12. Επιστημονική Γεωλογική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Ξάνθη 1991.

13. Συμπόσιο για την λειψυδρία και τις πλημμύρες, ΓΕΩΤΕΕ Θεσ/νικη. 1992

14. Επιστημονική ημερίδα «χώροι ταφής απορριμμάτων» Επιτροπή Υδρογεωλογίας της ΕΓΕ, ΓΕΩΤΕΕ , Θεσ/νικη 1995.

(Τοπικού ενδιαφέροντος)

15. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν. Ροδόπης Κομοτηνή 1988. Διοργανωτής Νομαρχιακό Συμβούλιο Ροδόπης (σαν Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής).

16. Ημερίδα "Υδατικοί πόροι - Γεωργική ανάπτυξη Ν. Ροδόπης". Κομοτηνή 1989. Διοργανωτής ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης.

17. Συνέδριο "ο Νέστος: το φυσικό περιβάλλον και τα προβληματά του", Καβάλα 1991. Διοργανωτής ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Αν. Μακεδονίας. (σαν Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής).

18. Ημερίδα «Υδατικό δυναμικό Ν. Ροδόπης προβλήματα - προοπτικές».Διοργανωτής Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Ροδόπης ΓΕΩΤΕΕ, Κομοτηνή 1993.

19. Ημερίδα « Ανάλυση των φυσικών πόρων της Θράκης και προτάσεις για την αξιοποίησή τους». Διοργανωτής ΓΕΩΤΕΕ, Ξάνθη 1995.

20. Διημερίδα «Πηγές ενέργειας και υδατικό δυναμικό στην περιοχή της Θράκης». Διοργανωτής ΤΕΕ Θράκης και ΙΓΜΕ, Ξάνθη 1996.

21. Ημερίδα Παρουσίασης της Πρότασης Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή 5/11/1999.

22. 5ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, όπου συμμετείχα στην Επιστημονική Επιτροπή.

23. International Conference: Ecological protection of the planet earth, I, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ., στην Ξάνθη στις 5-8/6/2001.

24. 9th International Congress of the Geological Society of Greece, 26-28/9/2001, Αθήνα.

25. Ημερίδα της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) με θέμα: «Υδρογεωλογία και Περιβάλλον», Αθήνα 28/9/2001.

26. Ημερίδα για τα 50 χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.), με έμφαση στη συμβολή των Γεωεπιστημών στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ξάνθη 14/11/2001.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικές ΕνώσειςΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Είμαι μέλος των ακόλουθων Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων:

Ελληνικές Επιστημονικές Οργανώσεις:

1. Του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

2. Του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων

3. Της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

4. Της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας

5. Της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας

6. της International Association of Hydrogeologists (I.A.H.)

7. της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.)

8. της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.), που αποτελεί μέλος της European Water Resources Association (E.W.R.A.)

Διεθνείς Επιστημονικές Οργανώσεις:

1. Της Society for Sedimentary Geology (SEPM)

2. Της International Association of Hydrogeologists (I.A.H.)

3. Του Association of ground water scientists & engineers (NGWA)

4. Της American Geophysical Union (AEG)

5. της International Association for Engineering Geology and the Environment (I.A.E.G.)

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Ερευνητικά ΠρογράμματαΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ήμουν ενεργό μέλος των ερευνητικών ομάδων των εξής ερευνητικών προγραμμάτων του Δ.Π.Θ.:

Ως κύριος ερευνητής:

1. Αναγνωριστική υδρογεωλογική έρευνα για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής Φυλακίου Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Φυλακίου Ορεστιάδας, (1987).

2. "Υδρογεωλογική αναγνώριση και διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών νερών του Νομού Ροδόπης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Νομαρχία Ροδόπης, (1992).

3. "Διερεύνηση δυνατοτήτων ύδρευσης παράκτιων οικισμών της Θράκης από παράκτιους υδροφορείς". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, (1994).

4. Διερεύνηση του υδροφόρου πεδίου του κώνου Κομψάτου, για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών κοινοτήτων του Συμβουλίου περιοχής Νέας Καλλίστης. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο περιοχής Νέας Καλλίστης, (1996).

Ως κύριος ερευνητής - νέος επιστήμονας:

5. "Υδρογεωλογική ταξινόμηση και προσαρμογή κατάλληλου μαθηματικού ομοιώματος για τη διαχείριση των υπόγειων νερών σ' ένα ευρύ ετερογενές και γειτονικό με τη θάλασσα πεδίο (Εφαρμογές στο νότιο τμήμα του νομού Ροδόπης)". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής.Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), (1993).

Ως ειδικός συνεργάτης:

6. Υδρολογική-Γεωλογική-Γεωτεχνική έρευνα εξέτασης των δυνατοτήτων κατασκευής ταμιευτήρα για τις πιθανές ανάγκες σε νερό του Δήμου Αλεξ/πολης. Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Αλεξ/πολης, (1988).

7. Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής ταμιευτήρα στο χείμαρρο Λιμεναρίων Θάσου. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Επίκ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Νομαρχία Καβάλας, (1990).

8. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων για συνδυασμένη διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών νερών στο νομό Ξάνθης". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Νομαρχία Ξάνθης, 1993.

Ως επιστημονικός συνεργάτης:

9. Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση περιοχών νομού Ξάνθης. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Νομαρχία Ξάνθης, (1987).

10. Αποδελτίωση-αξιολόγηση των υφισταμένων μελετών και έργων των σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π. Μαρίνος και Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας (1988).

11. Περιβαλλοντική μελέτη παράκτιας ζώνης Ν. Ξάνθης. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κ. Ουζούνης. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Νομαρχία Ξάνθης, (1989).

12. Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων για τις ανάγκες νερού άρδευσης της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης Κάριανης και της περιοχής των Γιαλοχωρίων Καβάλας. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Νομαρχία Καβάλας, 1990.

13. Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής ταμιευτήρα στο χείμαρρο Λιμεναρίων Θάσου (1990). Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Νομαρχία Καβάλας, (1990).

14. Μελέτη υπόγειων νερών ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξ/πολης. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Αλεξ/πολη, (1991).

15. Υδρογεωλογική ταξινόμηση και προσαρμογή κατάλληλου μαθηματικού ομοιώματος για την διαχείριση των υπόγειων νερών σ'ένα ευρύ ετερογενές και γειτονικό με την θάλασσα πεδίο (Εφαρμογή στο νότιο τμήμα του νομού Ροδόπης). Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας. (1994).

16. Μαθηματική διερεύνηση υδροφορέα για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαθέσιμης ποσότητας υπόγειων υδάτων (εφαρμογή στην πεδιάδα Ξάνθης). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ι. Σακκάς. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας, (1995).

17. "Μελέτη για τον τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων της πεδιάδας της Ξάνθης". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επικουρος Καθηγητής κ. Κ. Μπέλλος. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΔ) του Υπουργείου Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), (1996).

18. "Διερεύνηση συνθηκών ύδρευσης των κοινοτήτων Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών κοινοτήτων Ν. Καβάλας (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, κατάσταση δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας) - Προοπτικές". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Ορεινών Κοινοτήτων Ν. Καβάλας, (1996).

19. "Διερεύνηση: α) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο νομό Καβάλας αντίστοιχα με το είδος του κατασκευαζόμενου έργου, β) της δυνατότητας κατασκευής μικρού ταμιευτήρα στο χείμαρρο Οφρυνίου για αποθήκευση και εμπλουτισμό". Επιστημονικός υπεύθυνος η βοηθός κα Π. Δελημάνη. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, (1997).

20. "Διερεύνηση κατάλληλων έργων τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων περιοχής Ορφανού από τον ποταμό Στρυμόνα". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Λέκτορας κ. Φ. Πλιάκας. Υποστηρίχθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, (1998).

21. Υδρολογική διαχειριστική μελέτη ευρύτερης περιοχής Νέστου. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκ. Καθηγητής k. Αστέριος Παντοκράτορας. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νέστου, (1998).

22. Διερεύνηση συνθηκών ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Δράμας (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, κατάσταση δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας) - Προοπτικές. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας, (1998).

23. "Υδρογεωλογική μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων Ξάνθης - Ροδόπης". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Ι. Σακκάς.Υπουργείο Γεωργίας.

24. Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής φράγματος στο χείμαρρο Κιμμερίων από τεχνικής πλευράς και κοινωνικοοικονομικής ωφέλειας. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Εκπονήθηκε για λογαριασμό του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, (1999).

25. "Διερεύνηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία των φραγμάτων του Νέστου στο υπόγειο υδάτινο δυναμικό σύστημα και τους υγροτόπους της περιοχής κατάντη των φραγμάτων". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, 2000.

26. "Διερεύνηση διάρκειας διαθέσιμων ποσοτήτων νερού ύδρευσης δήμων και κοινοτήτων Νομού Δράμας". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΤΕΔΚ Δράμας, 2001.

27. "Διερεύνηση συνθηκών ύδρευσης Δήμων Νομού Ξάνθης (από πλευράς επάρκειας ποιότητας νερού, κατάστασης δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας)". Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΤΕΔΚ Ξάνθης, 2001.

28. Ερευνητικό πρόγραμμα (διετούς διάρκειας) του Πανεπιστημίου Πατρών - Κωδικός 1624. "Υδρολογική - Υδροχημική Ερευνα Σαππών". Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Καλλέργης - Χρηματοδοτήθηκε από την ECHMES L.T.D. (1999).

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Επιστημονικές Εργασίες - ΔημοσιεύσειςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις μετά από κρίση:

1. PETALAS, C., (1985). Sedimentary Petrology of the Orsa sandstone, Central Sweden. UUDMP research report, No. 40., 115 p., ISSN 0348-1336, University of Uppsala, Institute of Geology.

2. ΠΕΤΑΛΑΣ, X. (1997). Ανάλυση υδροφόρων συστημάτων στο ετερογενές και παράκτιο πεδίο Ν. Ροδόπης. Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής του Δημοκρίτειου πανεπιστήμιου Θράκης. Ξάνθη, Ιούλιος 1997.

3. DIAMANTIS, J., and C. PETALAS, (1989).Sea water Intrusion Into Coastal aquifers of Thrace and its impact on the environment. Toxicological and Environmental Chemistry, Vols. 20-21, pp. 291-305.

4. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1991). Μέθοδοι εντοπισμού διαφορετικών πηγών επιβάρυνσης των υπόγειων νερών της ίδιας περιοχής (περίπτωση παράκτιας περιοχής Ν.Ροδόπης). Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τ. ΧΧVII (1992) σελ. 5-16.

5. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Γ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1992). Υπολογισμός εμπειρικής σχέσης για την εκτίμηση της μεταφορικότητας (Τ) σ' ένα εκτεταμένο λοφώδες ετερογενές πεδίο - επιβεβαίωση της ετερογένειας. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ενωσης, Λάρισα, Νοέμβριος 1992, σελ. 251-258.

6. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. και I. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1994). Υδρογεωλογική διερεύνηση του υδροφόρου συστήματος των αποθέσεων του ανατολικού τμήματος της λεκάνης Ξάνθης - Κομοτηνής. Πρακτικά 2ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου (1994) της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, σελ. 403-418.

7. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1995). Συμβολή στην διερεύνηση του μηχανισμού διείσδυσης και των υδροχημικών συνθηκών των υδροφόρων του παράκτιου πεδίου του Ν. Ροδόπης. Πρακτικά 3ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, σελ. 323-334.

8. PETALAS, X., Ι. DIAMANTIS, S. GRASSI And P. CAPOZZOLI, (1996). On the salinization of the Miocene aquifers of the eastern part of the Xanthi - Komotini coastal area (NE Thrace-Greece). 30th International Geological Congress, Abstracts, Vol. 3, p. 243.

9. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1996). Πηγές επιβάρυνσης παράκτιων υδροφορέων - Τεχνικές αναγνώρισης - Τρόποι αντιμετώπισης. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ΤΕΕ με θέμα « Διαχείριση υδατικών πόρων» σελ. 432-440.

10. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (1997). Η συμβολή των διαφόρων χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων στη μελέτη των υδροφόρων οριζόντων και της υφαλμύρωσής τους. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, 14-16/11/1997, Θεσσαλονίκη, σελ. 444-465.

11. DIAMANTIS, I., PETALAS, C. and PLIAKAS, F., (1997). Adverse environmental effects in a downstream area related to the construction of a small size river dam. The case of Vistonis area - Thrace-Greece. Proceedings of the International Symposium on Engineering Geology and the Environment, organized by the Greek National Group of IAEG. 23-27/6/1997, Athens, pp. 2657-2662.

12. DIAMANTIS, I., F. PLIAKAS and C. PETALAS (1997). The contribution of artificial recharge as a remedy procedure regarding the impacts of various interventions on the natural environment of plain regions. The case study in Thrace, Greece. Proceedings of the International Symposium on Engineering Geology and the Environment, organized by the Greek National Group of IAEG. 23-27/6/1997, Athens, pp. 2663-2667.

13. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1997). Ανασκόπηση και οικονομοτεχνικά στοιχεία των μεθόδων εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, 14-16/11/1997, Θεσσαλονίκη, σελ. 466-482.

14. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ. και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1998). Υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών στα συμπαγή πετρώματα της περιοχής Αλεξανδρούπολης. Δελτίο της Ελληνικής Εταιρίας τομ. ΧΧΧΙΙ/4, σελ. 59-68. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάϊος 1998.

15. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ (1999). Ανάπτυξη εννοιολογικού μοντέλου του υπόγειου υδροφόρου συστήματος του παράκτιου τμήματος Ν. Ροδόπης. Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα: "Διαχείριση υδατικών πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου", Βόλος 17-19 Ιουνίου 1999. Τεύχος Α', σελ. 137-144.

16. PETALAS, C. and I. DIAMANTIS, (1999). Origin and distribution of saline groundwaters in the miocene aquifer system in coastal Rhodope area, Thrace - NE Greece. Hydrogeology journal, Vol. 7, No.3 pp.305-316.

17. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ καιΙ Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (1999). Περιβαλλοντικές επιπτωσεις απο την προτεινομενη εφαρμογη τεχνητου εμπλουτισμου υπογειων υδροφορεων περιοχης Ορφανου Καβαλας. Εγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο 6o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Σάμο, στις 30/8 - 2/9/1999.

18. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (1999). Συνέπειες από την έλλειψη κατάλληλης διαχείρισης των παράκτιων υδροφόρων- Η περίπτωση της Ροδόπης. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 19-33.

19. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ και Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, (1999). Αλληλεπίδραση φυσικών νερών με τους γεωλογικούς σχηματισμούς της Ενότητας Μάκρης και της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας -Θράκη. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 423-438.

20. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1999). Εφαρμογή του προγράμματος MODFLOW στο Ν. Ροδόπης- Ένα αξιόπιστο διαχειριστικό εργαλείο. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 185-204.

21. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. , Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1999). Μια χρήση της Βηματικής Διακριτικής Ανάλυσης στην αναγνώριση των πηγών υφαλμύρινσης - Εφαρμογή σε παράκτιους υδροφορείς της Θράκης. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 169-183.

22. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (1999). Αποτέλεσμα από την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα της περιοχής Πολυσίτου του Νομού Ξάνθης με τη μέθοδο επανενεργοποίησης παλιών αδρανοποιημένων κοιτών. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 97-113.

23. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1999). Εφαρμογή του προγράμματος MODFLOW για την προσομοίωση τεχνητά εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή Πολυσίτου του Νομού Ξάνθης. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 133-150.

24. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Ν. Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. (1999). Υδρογεωλογικές συνθήκες και ποιότητα των νερών των ηφαιστειακών πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής Σαπών. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 169-183.

25. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1999). "Εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα της περιοχής Βαφέϊκων του νομού Ξάνθης". Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 81-96.

26. ΠΑΝΙΛΑΣ Σ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1999). Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και των υδροχημικών χαρακτηριστικών στα υπόγεια νερά του Νομού Δράμας (Ανατ. Μακεδονία). Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 12-14/11/1999, Λευκωσία, Κύπρος, σελ. 377-395.

27. ΠΛΙΑΚΑΣ Φ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, και Σ. ΠΑΝΙΛΑΣ, (2001). "Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφόρων πεδινών τμημάτων του Ν. Ροδόπης στη Θράκη. Μια πρώτη προσέγγιση". Proceedings of the 9th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 26-28/9/2001, Vol. 5, pp. 1923-1932.

28. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Σ. ΠΑΝΙΛΑΣ, Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (2001). "Υπολογισμός και αξιολόγηση των υδραυλικών παραμέτρων δυο υδροφόρων συστημάτων σε διαφορετικό ιζηματογενές περιβάλλον στη μάζα της Ροδόπης". Proceedings of the 9th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 26-28/9/2001, Vol. 5, pp. 1913-1922.

29. PLIAKAS F., C. PETALAS, I. DIAMANTIS and A. KALLIORAS, (2002). "Groundwater hydrologic budget and groundwater management. The case of Pieria valley, east Macedonia, Greece". Proceedings of the 5th International Conference: Water Resources Management in the Era of Transition. Athens, 4-8/9/2002, pp. 243-251

30. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (2002). "Το πρόβλημα της διείσδυσης της θάλασσας σε παράκτιους υδροφορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέθοδοι αντιμετώπισής του". Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση του Τ.Ε.Ε. Έχει εγκριθεί για δημοσίευση (12/6/2002) στην ύλη του τεύχους 1/2002, της Σειράς I.

31. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (2002). "Υδρογεωλογικές έρευνες για την προέλευση, την επάρκεια και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού για ύδρευση των δήμων του Νομού Καβάλας - Διαχειριστικές προτάσεις". Πρακτικά 6ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 8-10/11/2002, Ξάνθη, σελ. 413-426.

32. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Α. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (2002). "Τεχνικά, διαχειριστικά και οικονομοτεχνικά στοιχεία σύγχρονων τάσεων αντιμετώπισης της διείσδυσης του αλμυρού νερού σε παράκτιες περιοχές στο διεθνή χώρο". Πρακτικά 6ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) και του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, 8-10/11/2002, Ξάνθη, σελ. 23-34.

33. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (2002). "Η αντιμετώπιση της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτια υπόγεια υδροφόρα συστήματα στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα". Υδροτεχνικά, Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.). Τόμος 12, Δεκέμβριος 2002, σελ. 65-81.

34. PLIAKAS F., I. DIAMANTIS, A. KALLIORAS, and C. PETALAS, (2003). "Environmental impacts of a proposed groundwater artificial recharge project in Xanthi plain, Greece". Παρουσιάσθηκε στο 2th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth. Bio - Environment and Bio - Culture. Sofia, Bulgaria, 4-5/6/2003. Πρακτικά υπό έκδοση.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Επιστημονικές εργασίες - δημοσιεύσεις χωρίς κριτές:

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Θ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ, και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (1996). Αιτίες ρύπανσης (επιβάρυνσης) των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων της παράκτιας περιοχής της Θράκης. Υφιστάμενη κατάσταση - Αντιμετώπιση. Πρακτικά Διημερίδας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ και του ΙΓΜΕ με θέμα: «Πηγές ενέργειας και υδατικό δυναμικό στην περιοχή της Θράκης», σελ. 49-60, 26-27/4/1996, Ξάνθη.

2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Π. ΔΕΛΗΜΑΝΗ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ (1996). Εξέλιξη βροχοπτώσεων στη Θράκη - Δυνατότητες κατασκευής έργων συγκράτησης επιφανειακών νερών. Πρακτικά Διημερίδας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ και του ΙΓΜΕ με θέμα: «Πηγές ενέργειας και υδατικό δυναμικό στην περιοχή της Θράκης», σελ. 29-47, 26-27/4/1996, Ξάνθη.

3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1996). "Επιπτώσεις από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Θράκης. Αντιμετώπιση - τεχνητός εμπλουτισμός". Πρακτικά Διημερίδας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ και του ΙΓΜΕ με θέμα: «Πηγές ενέργειας και υδατικό δυναμικό στην περιοχή της Θράκης», σελ. 61-73, 26-27/4/1996, Ξάνθη.

4. 4. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., X. ΠΕΤΑΛΑΣ και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ (1998). Προβλήματα υφαλμύρινσης υπόγειων νερών παράκτιων πεδίων Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - διαδικασία υφαλμύρινσης - μέθοδοι αντιμετώπισης. Ανακοινώθηκε στην ημερίδα με θέμα "Υφαλμύρωση Υπόγειων Νερών" του ΤΕΕ (Δεκέμβριος 1998, Αθήνα) και θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

5. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. και Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (1999). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υφαλμύρινση των υδροφόρων στις παράκτιες περιοχές της Θράκης. Ανακοινώθηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Θράκης με θέμα «Περιβαλλοντικά προβλήματα στη Θράκη - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ερευνητικές Εκθέσεις στις οποίες συμμετείχα:

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (1987). Αναγνωριστική υδρογεωλογική μελέτη για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Φυλακίου Ορεστιάδας. Εκθεση προς τον ΓΠΣ Φυλακίου Ορεστιάδας 2/1987 σελίδες 35 Χάρτες 5.

2. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ν. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και (1988). Αποδελτίωση και αξιολόγηση των υφισταμένων μελετών και έργων των σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας-Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Εκθεση προς το Υπουργείο Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας.Δ/νση υδατικών πόρων. (1988) τεύχη 4 σελ. 785 Χάρτες 1.

3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1988). Υδρολογική - Γεωλογική - Γεωτεχνική έρευνα - εξέταση δυνατοτήτων κατασκευής ταμιευτήρα για τις ανάγκες σε νερό του Δήμου Αλεξ/πολης. Εκθεση προς τον Δήμο Αλεξ/πολης 5/1988 σελ. 87 χάρτες 6.

4. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1990). Αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων για τις ανάγκες νερού άρδευσης των ευρύτερων περιοχών λεκάνης Κάριανης - Ορφανίου και Γιαλοχωρίων Ν. Καβάλας. Εκθεση προς την Νομαρχία Καβάλας (1990) σελ. 200 χάρτες 5.

5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Π. ΔΗΜΑΔΗ, Α. και άλλοι (1990). Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής ταμιευτήρα στο χείμαρα Λιμεναρίων Θάσου. Εκθεση προς την Νομαρχία Καβάλας (1990) σελ. 67 χάρτες 4.

6. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι.. ΜΑΡΙΝΟΣ,Π., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1991). Μελέτη υπόγειων νερών ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξ/πολης. Εκθεση προς τον Δήμο Αλεξ/πολης (1991) σελίδες 104 χάρτες 6.

7. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1991). Υδρογεωλογική αναγνώριση και διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών νερών νομού Ροδόπης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Εκθεση προς την Νομαρχία Ροδόπης τεύχη 3, σελίδες 198 χάρτες 16.

8. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1993). Διερεύνηση των δυνατοτήτων για συνδυασμένη διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών νερών στο νομό Ξάνθης. Εκθεση προς την Νομαρχία Ξάνθης (1993), σελίδες 113.

9. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Α. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ και άλλοι (1994). Υδρογεωλογική ταξινόμηση και προσαρμογή κατάλληλου μαθηματικού ομοιώματος για την διαχείριση των υπόγειων νερών σ'ένα ευρύ ετερογενές και γειτονικό με την θάλασσα πεδίο (Εφαρμογή στο νότιο τμήμα του νομού Ροδόπης). Εκθεση προς την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (1994) σελίδες 133 χάρτες 1.

10. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Θ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ, Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ και άλλοι (1994) Διερεύνηση δυνατοτήτων ύδρευσης παράκτιων οικισμών της Θράκης από παράκτιους υδροφορείς. Εκθεση προς την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Τεύχη 4, σελίδες 393.

11. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, Θ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ και άλλοι (1996). Διερεύνηση συνθηκών ύδρευσης κοινοτήτων Συνδέσμου Ορεινών κοινοτήτων Ν. Καβάλας (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, κατάσταση δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας) - Προοπτικές. Εκθεση προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Ορεινών Κοινοτήτων Ν. Καβάλας, σελίδες 93.

12. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1996). Διερεύνηση του υδροφόρου πεδίου του κώνου Κομψάτου, για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών κοινοτήτων του Συμβουλίου περιοχής Νέας Καλλίστης. Εκθεση προς το Συμβούλιο περιοχής Νέας Καλλίστης Ν. Ροδόπης σελίδες 43 χάρτες 3.

13. ΣΑΚΚΑΣ, Ι., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Α. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, Α. Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (1995). Μαθηματική διερεύνηση υδροφορέα για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαθέσιμης ποσότητας υπόγειων υδάτων (εφαρμογή στην πεδιάδα Ξάνθης). Εκθεση προς την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογλιας, σελίδες 116, χάρτες 6.

14. ΜΠΕΛΛΟΣ, Κ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και άλλοι (1996). Μελέτη για τον Τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων της πεδιάδας της Ξάνθης. Εκθεση προς την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σελίδες 79.

15. ΣΑΚΚΑΣ, Ι., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., ΠΛΙΑΚΑΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ (1995). Υδρογεωλογική μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων Ξάνθης - Ροδόπης. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Ι. Σακκάς. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, σε εξέλιξη. Τεύχη 1 και 2, σελ. 159 και 119.

16. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Μ. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, (1996). Διερεύνηση συνθηκών ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Δράμας (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, κατάσταση δικτύου και προστασίας σημείων υδροληψίας) - Προοπτικές. Επιστημονικός υπεύθυνος ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας, (1998). Σελ.146.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Άλλες Δημοσιεύσεις (σε Περιοδικά Γενικού Περιεχομένου και Εκδόσεις Τοπικού Ενδιαφέροντος):

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., X. ΠΕΤΑΛΑΣ, X. ΓΚΟΚΑΣ, M. ΔΑΛΑΜΠΕΛΑΣ και Π. ΜΠΟΓΡΗΣ, (1990).Επάρκεια-ποιότητα νερού ύδρευσης Ν. Ξάνθης. Σημερινή Κατάσταση-Προοπτικές. Θρακικά Χρονικά, Τόμος 44, σελ. 80-94.

2. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., (1998). Το αέριο ραδόνιο και η επίδρασή του στην υγεία. - Μέτρα αντιμετώπισης - Μέρος1ο. Μηνιαία περιοδική έκδοση «Φορολογική και Θρακική προσέγγιση (οικονομία-ανάπτυξη- περιβάλλον)» Τεύχος 49 σελ. 87-95.

3. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. (1998). Το αέριο ραδόνιο και η επίδρασή του στην υγεία. - Μέτρα αντιμετώπισης. Το ραδόνιο στο υπόγειο νερό - Μέρος 2ο. Μηνιαία περιοδική έκδοση «Φορολογική και Θρακική προσέγγιση (οικονομία-ανάπτυξη- περιβάλλον)» Τεύχος 49 σελ. 75-84.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου