ΗΜΕΡΙΔΑ "Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων"
Ξάνθη, 16 Νοεμβρίου 2007

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι σε μορφή Microsoft PowerPoint. Εναλλακτικά, κάποιες από αυτές (για τις οποίες ήταν δυνατή η οικονομία μεγέθους) προσφέρονται και σε μορφή Adobe Acrobat.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

08:30-09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:00-09:45 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

09:45-10:15 Διάλειμμα για καφέ

10:15-10:30 Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ: "Το δίκτυο υδρoΜΕΔΩΝ"
PowerPoint (654 KB)

10:30-10:45 Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής ΔΠΘ: "Interreg IIIA-Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης διασυνοριακής λεκάνης ποταμού Νέστου"
PowerPoint (49.4 MB),   Acrobat (5.90 MB)

10:45-13:00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Δρ. Π. Γεωργιάδης, Διευθυντής, Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, Περιφέρεια ΑΜΘ: "Νέα Νομοθεσία για τα νερά-Αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Υδάτων"
PowerPoint (698 KB)

κ. Α. Κωστή, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος, Νομαρχία Δράμας: "Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν. Δράμας"
PowerPoint (35.7 MB),   Acrobat (3.77 MB)

Γ. Ζαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ: "Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών"
PowerPoint (2.57 MB),   Acrobat (691 KB)

Ι. Μυλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ: "Putting hydrodiplomacy in practice. Transboundary water resources case studies in Greece"
PowerPoint (6.34 MB),   Acrobat (695 KB)

Π. Αγγελίδης, Λέκτορας και Ν. Κωτσοβίνος, Καθηγητής, Δ.Π.Θ.: "Παρουσίαση ενός λογισμικού για την συνολική υδρολογική συμπεριφορά των λεκανών και των φραγμάτων της υδρολογικής λεκάνης Έβρου"
PowerPoint (2.30 MB)

13:00-14:30 Διάλειμμα για γεύμα

14:30-16:30 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ

Β. Πισινάρας, ΔΠΘ: "Διερεύνηση και μοντελοποίηση των αλλουβιακών υδροφόρων της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Νέστου"
PowerPoint (3.44 MB)

Ι. Μποσκίδης, ΔΠΘ: "Παρακολούθηση και μοντελοποίηση επιφανειακών υδάτων λεκάνης ποταμού Νέστου"
PowerPoint (5.95 MB),   Acrobat (3.32 MB)

Γ. Συλαίος, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ: "Περιβαλλοντική διαχείριση εκβολών και παράκτιας ζώνης του ποταμού Νέστου"
PowerPoint (25.7 MB),   Acrobat (1.69 MB)

Mαρία Mουστάκα-Γούνη, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ: "Φραγμαλίμνη Θησαυρού: ανάπτυξη του οικοσυστήματος και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης"
PowerPoint (28 MB),   Acrobat (1.73 MB)

Δρ. Μ. Κουτράκης, Ερευνητής, ΙΝΑΛΕ, ΕΘΙΑΓΕ: "Καταγραφή ιχθυοπανίδας ποταμού Νέστου"
PowerPoint (10.3 MB),   Acrobat (3.58 MB)

Dr. B. Velkov, Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Sciences: "Status and distribution of the pumpkinseed (Lepomis gibbosus L.) in Bulgarian water bodies. A historical overview of its spread and recent status of the populations"
PowerPoint (3.26 MB),   Acrobat (1.38 MB)

Dr. M. Vassilev, Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Sciences: "Assessment of ecological status of some Bulgarian rivers from the Aegean Sea basin based on both environmental and fish parameters"
PowerPoint (13.7 MB),   Acrobat (1.87 MB)

16:30-17:00 Στρογγυλή Τράπεζα

Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου