Φυλλάδιο Ημερίδας (κάντε κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):

Leaflet outside Leaflet inside

Πρόσκληση

Αφίσα Ημερίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Οι παρουσιάσεις είναι σε δύο εναλλακτικές μορφές: Microsoft PowerPoint και Adobe Acrobat (για οικονομία μεγέθους). Τα φυλλάδια είναι σε μορφή Adobe Acrobat.

 


Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου