Προσφερόμενα Μαθήματα από τα Μέλη του Εργαστηρίου (τα περισσότερα μαθήματα θα χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του Πανεπιστημίου):

 

ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 1ο Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Τσιχριντζής/ Γκίκας Προπτυχιακό Κορμού
2 2ο Περιβαλλοντική Γεωλογία Πεταλάς Προπτυχιακό Κορμού
3 3ο Ρευστομηχανική Μουτσόπουλος Προπτυχιακό Κορμού
4 4ο Υδρογεωλογία Πεταλάς Προπτυχιακό Κορμού
5 4ο Εφαρμοσμένη Υδραυλική Μουτσόπουλος Προπτυχιακό Κορμού
6 5ο Επιχειρησιακή Έρευνα Πεταλάς Προπτυχιακό Κορμού
7 6ο Τεχνική Υδρολογία Τσιχριντζής Προπτυχιακό Κορμού
8 6ο Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS Γκεμιτζή Προπτυχιακό Κορμού
9 7ο Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι Τσιχριντζής Προπτυχιακό Κορμού
10 7ο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πεταλάς Προπτυχιακό Επιλογής
11 8ο Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ Τσιχριντζής/ Συλαίος/Γκίκας Προπτυχιακό Κορμού
12 8ο Υπόγεια Υδραυλική Μουτσόπουλος Προπτυχιακό Κορμού
13 8ο Υπολογιστική Υδραυλική και Μεταφορά Ρύπων Μουτσόπουλος Προπτυχιακό Επιλογής
14 9ο Περιβαλλοντική Ακτομηχανική Συλαίος Προπτυχιακό Επιλογής
15 9ο Φυσική Ωκεανογραφία Συλαίος Προπτυχιακό Επιλογής
16 9ο Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Αγγελίδης Προπτυχιακό Επιλογής
17 Χειμερινό Ειδικά Κεφ. Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τσιχριντζής Μεταπτυχιακό
18 Χειμερινό Μοντέλα Περιβαλλοντικών Συστημάτων Τσιχριντζής Μεταπτυχιακό
19 Χειμερινό Φαινόμενα Μεταφοράς στα Πορώδη Μέσα Μουτσόπουλος Μεταπτυχιακό
20 Εαρινό Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων Τσιχριντζής Μεταπτυχιακό
21 Εαρινό Διαχείριση Υπόγειων Υδατικών Πόρων Πεταλάς Μεταπτυχιακό
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου