Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο Εργαστήριο :

ΑΡ. ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ
1 1999-2000 Δημήτριος Μάρκου Τσιχριντζής Χρήση φυσικών συστημάτων για την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών απoβλήτων της Πoλυτεχνειoύπoλης Ξάνθης στα Κιμμέρια
2 1999-2000 Κωνσταντίνος Ψωμάς Τσιχριντζής Σχεδιασμός διαχείρισης της πoιότητας και πoσότητας της επιφανειακής απoρρoής της Πoλυτεχνειoύπoλης Ξάνθης στα Κιμμέρια
3 1999-2000 Όλγα Βλάχου Τσιχριντζής Αναβάθμιση των συστημάτων oμβρίων της πόλης της Ξάνθης για διαχείριση της πoιότητας της επιφανειακής απoρρoής και μείωση της ρύπανσης
4 1999-2000 Χρήστος Ηλιάδης Τσιχριντζής Επεξεργασία και διαχείριση υγρών απoβλήτων στoυς Δήμoυς Αβδήρων και Τoπείρoυ με την χρήση φυσικών συστημάτων
5 1999-2000 Βάσω Παπαδημητρίου Τσιχριντζής Ανάπτυξη μαθηματικών μoντέλων για την πoιότητα της Λ. Βιστωνίδας σε σχέση με την υπoβάθμιση από είσoδo στερεών και εξέταση λύσεων
6 1999-2000 Θεοδώρα Πετρουλά Τσιχριντζής Μελέτη απoκατάστασης των υδατικών συστημάτων Λάφρας και Λαφρoύδας στoν Νoμό Ξάνθης
7 1999-2000 Ανδρέας Παρίσης Τσιχριντζής/ Συλαίος Μελέτη διείσδυσης αλμυρής σφήνας σε ποταμοεκβολή: Εφαρμογή στον ποταμό Στρυμώνα
8 2000-2001 Νικόλαος Σεμίζογλου Τσιχριντζής Ανάπτυξη διαδρόμων πρασίνoυ στo αστικό περιβάλλoν
9 2000-2001 Τριαντάφυλλος Βαΐτσης Τσιχριντζής Ολιστική μελέτη οικοτουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές της Θράκης
10 2000-2001 Στεργιανή Ξανθούλη Τσιχριντζής Σχεδιασμός ποταμίου διαδρόμου πολλαπλών χρήσεων
11 2000-2001 Θεοχάρης Ποϊράζης Τσιχριντζής Περιβαλλοντική διαχείριση κατά τη διαδικασία ανακατασκευής
12 2000-2001 Πέτρος Σεΐζης Τσιχριντζής Φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας διασταλλαγμάτων χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων
13 2000-2001 Μελίνα Σιδηροπούλου Τσιχριντζής Ανάπτυξη υδροδυναμικού μοντέλου για αποκατάσταση υγροβιοτόπων
14 2000-2001 Νικόλαος Σαμαράς Τσιχριντζής/ Αγγελίδης Διάθεση υγρών λυμάτων με ή χωρίς στρωμάτωση  πυκνότητας και με ή χωρίς ύπαρξη θαλασσίου ρεύματος
15 2000-2001 Κωνσταντίνος Καμπάς Τσιχριντζής/ Μουστακίδης Εκτενής περιβαλλοντική ανάλυση σε εταιρεία επεξεργασίας λευκοσιδήρου και προτάσεις για βελτιωτικά περιβαλλοντικά μέτρα
16 2000-2001 Στέφανος Οικονόμου Τσιχριντζής/ Μουστακίδης Εκτενής περιβαλλοντική ανάλυση σε εταιρεία επεξεργασίας ζάχαρης και προτάσεις για βελτιωτικά περιβαλλοντικά μέτρα
17 2000-2001 Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Τσιχριντζής/ Μουστακίδης Περιβαλλοντική διαχείριση στη βάση του προτύπου ISO 14001 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής
18 2000-2001 Στρατής Καπνιάρης Τσιχριντζής/ Μουστακίδης Ανάλυση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και του κανονισμού 1836/93 ΕΟΚ (10.04.99) με στόχο τη διαπίστωση των αλλαγών στη βελτιωμένη έκδοση του κανονισμού (πρόταση 98 400/05)
19 2000-2001 Κωνσταντίνος Τσιλφίδης Τσιχριντζής Σύστημα περιβαλλοντικών δεικτών σαν εργαλείο για την πληροφόρηση και την καθοδήγηση στην επιχειρησιακή περιβαλλοντική διαχείριση
20 2000-2001 Περικλής Κασκαμανίδης Τσιχριντζής/ Μουστακίδης  
21 2001-2002 Χρήστος Ακράτος Τσιχριντζής/ Συλαίος Μελέτη μεταβoλής παρoχών, αλατότητας και συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων κατά τη διάρκεια χαρακτηριστικών παλιρρoιακών κύκλων στη Λιμνoθάλασσα Βάσσoβα
22 2001-2002 Χατζηχριστοφή Αντώνιος Πεταλάς Διαχείριση υπόγειου υδροφορέα Δυτικής Μεσαορίας - Περιοχή Λευκωσίας
23 2001-2002 Κατσικάρης Χρήστος Πεταλάς Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων - περιβαλλοντικά προβλήματα στην υδρολογική λεκάνη Μιγδωνίας
24 2001-2002 Τσαραγκλή Ευθυμία Πεταλάς Περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του χειμ. Λουτρού που συνδέονται με την επικείμενη λειτουργία ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αλεξανδρούπολης
25 2001-2002 Κολτσίδα Κωνσταντίνα Πεταλάς Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ανατολική λεκάνη της Θεσσαλίας Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ανατολική λεκάνη της Θεσσαλίας
26 2001-2002 Παπαδοπούλου Κυριακή Πεταλάς Περιβαλλοντικά προβλήματα στο τμήμα της λεκάνης του Νέστου κατάντη των ταμιευτήρων Θησαυρού - Πλατανόβρυσης που συνδέονται με την λειτουργία των ταμιευτήρων
27 2001-2002 Γρηγοριάδου Βασιλική Πεταλάς Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη του π. Στρυμόνα
28 2001-2002 Βελεγράκη Θεοδώρα  Πεταλάς Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του π. Κομψάτου και οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα της Βιστωνίδας
29 2001-2002 Ανέστης Θωμάς Πεταλάς Προσέγγιση της ζήτησης νερού στο Δήμο Ξάνθης
30 2001-2002 Ιωάννου Θεοδώρα Πεταλάς Επηρεασμός του υπόγειου υδατικού δυναμικού, Δυτικής πεδιάδας Βιστωνίδας (πεδινό Ξάνθης) από πηγές ρύπανσης με νιτρικά
31 2002-2003 Δημήτριος Δημητρίου Τσιχριντζής/ Συλαίος Μετρήσεις φωσφόρου και αζώτου σε ιζήματα και υδατική στήλη σε λιμνοθάλασσες
32 2002-2003 Ζηνοβία Γεωργούλα Τσιχριντζής Μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας απορροής ομβρίων στην πόλη της Ξάνθης
33 2002-2003 Ελένη Τροικιλίδου Τσιχριντζής/ Μελίδης Ποιοτική ανάλυση βρόχινου νερού στην Ξάνθη με σκοπό την συλλογή και επαναχρησιμοποίηση
34 2002-2003 Ιάσονας Τσιλογεώργης Τσιχριντζής/ Μελίδης Ποιοτική ανάλυση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Ξάνθη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων
35 2002-2003 Αργύριος Βάρκας Τσιχριντζής Σχεδιασμός τεχνητού υγροβιοτόπου για απομάκρυνση φωσφόρου και αζώτου από αρδευτικό κανάλι στη Βάσσοβα
36 2002-2003 Φωτεινή Πατραμάνη Τσιχριντζής Περιβαλλοντική προστασία και αξιοποίηση του ποταμού Ληθαίου στα Τρίκαλα
37 2002-2003 Ευθύμιος Φερεκίδης Τσιχριντζής/ Μουστακίδης Εντοπισμός Δεικτών για την Παρακολούθηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Χαλανδρίου
38 2002-2003 Κόκλης Σταύρος Πεταλάς Διαχείριση των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη της λίμνης Βεγορίτιδος
39 2002-2003 Κάκος Στέλιος Πεταλάς Χρήσεις νερού και υφιστάμενες συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδος
40 2002-2003 Ζευκιλή Αναστασία Πεταλάς Περιβαλλοντικά προβλήματαπου συνδέονται με τη λειτουργία Ταμιευτήρων - Μέθοδοι προσέγγισης της περιβαλλοντικής ροής
41 2002-2003 Ζαννίκου Μαρία Πεταλάς Η διαχείριση των υδατικών πόρων σε μικρές νήσους - Η περίπτωση της Χίου
42 2002-2003 Κουρούπη Ελένη Πεταλάς/ Ραψομανίκης Ταξινόμηση και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων των σταθμών της Ε.Μ.Υ. για την περίοδο 1950-1990
43 2002-2003 Μάρκος Αναστάσιος Πεταλάς Η διαχείριση των υδατικών πόρων στο Ν. Ιωαννίνων
44 2002-2003 Πισινάρας Βασίλειος Πεταλάς Συνθήκες διαχείρισης και προσομοίωση υπόγειου υδροφόρου συστήματος Νέου Σιδηροχωρίου, Ν. Ροδόπης
45 2003-2004 Αλέξανδρος Παλτσόγλου Τσιχριντζής Έλεγχος λειτουργίας τεχνητού υγροβιοτόπου υπόγειας ροής στο Γομάτι Χαλκιδικής
46 2003-2004 Γεώργιος Μπαλωμένος Τσιχριντζής/ Συλαίος Μετρήσεις και προτάσεις διαχείρισης των λιμνών της Χρυσούπολης νομού Καβάλας
47 2003-2004 Ιωάννης Μποσκίδης Τσιχριντζής Μετρήσεις παροχών και ποιότητας απορροής στην λεκάνη του κεντρικού αγωγού ομβρίων της Ξάνθης
48 2003-2004 Μαρία Τενεκέ Τσιχριντζής/ Μελίδης Ανάλυση της ποιότητας του βρόχινου νερού στην Ξάνθη
49 2003-2004 Ελευθέριος Αλβανιτόπουλος Τσιχριντζής/ Συλαίος Διερεύνηση της συμπεριφοράς υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων
50 2003-2004 Μαρία Καραλιολίδου Τσιχριντζής/ Συλαίος Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών παράκτιου νερού Όρμου Ελευθερών
51 2003-2004 Χαλαζούλα Χάϊδω Πεταλάς Συνθήκες ύδρευσης της πόλης της Καβάλας
52 2003-2004 Ξανθόπουλος Χρυσόστομος Πεταλάς Συνθήκες ύδρευσης της πόλης της Θεσσαλονίκης
53 2003-2004 Λίτας Γεώργιος Πεταλάς Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του π. Αξιού
54 2003-2004 Αμοιρά Μαρία Πεταλάς Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του π. Κόσυνθου
55 2003-2004 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Πεταλάς Η διαχείριση των υδατικών πόρων στο Ν. Πέλλης
56 2003-2004 Ασημίδης Λάζαρος Πεταλάς Απορροές και ποιότητα των νερών του π. Κόσυνθου
57 Χαλάτση Μαρία 2003-2004 Πεταλάς Προσέγγιση της υδραυλικής αγωγιμότητας σε δείγματα άμμου και αλλουβιακούς φραγμούς
58 2003-2004 Ζαγκλιαβού Σταυρούλα Πεταλάς Μετρήσεις παροχών και φυσικοχημικών παραμέτρων στο υδατικό σύστημα Βοσβόζη-Ισμαρίδας
59 2003-2004 Αθανάσιος Μπάτζιος Μουτσόπουλος Δυνατότητες και περιορισμοί πακέτου λογισμικού MODFLOW
60 2003-2004 Βασίλειος Χριστέλης Μουτσόπουλος Προσδιορισμός ζωνών προστασίας υδρογεωτρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη  νομικά θέματα.
61 2003-2004 Μαρία Καρακίτσιου Μουτσόπουλος Προσδιορισμός ζωνών προστασίας υδρογεωτρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προσομοίωση των  χημικών αντιδράσεων.
62 Λάμπρης Χρήστος Τσιχριντζής Μελέτη λειτουργίας τεχνητού υγροβιοτόπου κατακόρυφης υπόγειας ροής γιά επεξεργασία λυμάτων στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης
63 Βραγγάλας Κωνσταντίνος Τσιχριντζής
64 Νταγιάκας Ιωάννης Μουτσόπουλος
65 Βίνης Χρήστος Μουτσόπουλος
66 Αδαμίδης Θεοδόσιος Μουτσόπουλος
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου